Preview Mode Links will not work in preview mode

Södermalm Noir

Jan 15, 2022

Alfred Haraldssons sista årsgång.

Detta avsnitt sändes ursprungligen Patreonexklusivt för ett år sedan och är klippt av Fredric Molander. 

Vinjetten som används är "Andakten" av Isabell Efraimsson och Anna Backlund.


Jan 5, 2022

Alfred väljer för första gången rutten genom skogen, ännu en gång med sitt nya sällskap.

Detta avsnitt sändes ursprungligen Patreonexklusivt för ett år sedan och är klippt av Fredric Molander. 

Vinjetten som används är "Andakten" av Isabell Efraimsson och Anna...