Preview Mode Links will not work in preview mode

Södermalm Noir


Dec 23, 2021

Alfred Haraldsson känner för första gången en stor påfrestning då han missar en av årets få festmåltider. Han stöter även på ett hinder i en årsgång för första gången.

Detta avsnitt sändes ursprungligen Patreonexklusivt för ett år sedan och är klippt av Fredric Molander. 

Vinjetten som används är "Andakten" av Isabell Efraimsson och Anna Backlund.