Preview Mode Links will not work in preview mode

Södermalm Noir


Dec 12, 2021

Alfred Haraldsson ska på sin första årsgång. Det är en urgammal tradition att man går sju årsgångar när man fyllt 30. Hans far gjorde det före honom och hans farfar före det. Den lokala prästen tycker dock inte om det, han anser det vara okristligt.

Detta avsnitt sändes ursprungligen Patreonexklusivt för ett år sedan och är klippt av Fredric Molander. 

Vinjetten som används är "Andakten" av Isabell Efraimsson och Anna Backlund.